Våra policys

Vi har policys inom nedanstående områden och dessa anger principer, värderingar och riktlinjer för hur vi ska arbeta och agera inom Gävle Alltransport AB.

Rapportera missförhållanden med stöd av visselblåsarlagen

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen gör det möjligt att i arbetsrelaterade sammanhang rapportera om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram

Miljö

Gävle Alltransport eftersträvar att ha god kunskap inom miljöområdet och att anpassa verksamheten till kundernas och samhällets krav på minsta möjliga påverkan på miljön
 
Detta gör vi genom att:

  • Eftersträva att i det dagliga arbetet minimera vår miljöpåverkan.
  • Ständigt arbeta med förbättringar samt förebygga föroreningar.
  • Välja miljövänliga fordon och bränslen samt service- och underhållsprodukter där det är ekonomiskt rimligt.
  • Avfall och restprodukter från verksamheten hanteras på ett miljövänligt sätt.
  • Vi följer myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet.

Alkolås - En kvalitetssäkring

Så gott som alla våra fordon har alkolås för att värna om säkerheten både på arbetsplatsen och i trafiken. Vårt mål är att inom kort ha alkolås på samtliga fordon.

Vi arbetar ständigt med att öka säkerheten för våra medarbetare och medtrafikanter där alkolås är en del i detta. 

Certifikat

Gävle Alltransport AB innehar certifikat inom ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015