Sop/Sandupptag

Vi på Gävle Alltransport är en stor leverantör av sophantering och sandupptagning inom Gävle och Sandviken. Inom detta område har vi sju st helårsanställda och ca sju st i extrapersonal under vårarna då det är högtryck på sandupptag.

Inom Gävle Kommun tillhandahåller vi gatusopning och sandupptag från Norrsundet/Bergby i norr till Hedesunda i söder med en totalsträcka på över 45 mil gator och 22 mil gång- och cykelvägar. Vi tömmer även ca 900 papperskorgar och hundlatriner med tömmningsintervaller från varje dag upp till var 14e dag beroende på plats och årstid. I Gävle centrum tömmer vi sopkorgarna varje dag, året runt. 

I Sandvikens Kommun har vi hand om ca 15 mil gator med sandupptag ca 3 gånger per säsong och i centrum tre gånger i veckan.