Mijlövänlig Ogräsbortagning

Reglerna för användning av kemikalier blir allt strängare i hela Europa. Förutom att bekämpa ogräset måste man ta hänsyn till skyddsområden, annan växtlighet och undvika oavsiktlig avrinning av vatten. Med den nyaste tekniken av vår Heatweeds maskin som uppfyller dessa förutsättningar med dokumenterat bra resultat och lägst totalkostnad kan vi nu leverera en effektiv miljövänlig metod för att bekämpa ogräs mellan plattor, grusgångar, rabatter, vägkanter, refuger, stenbeläggningar mm.  

Kontakta oss för ett prisförslag!